RSS คุณภาพชีวิต

พยากรณ์โรครายสัปดาห์ 5-11 ก.ค. ระวังไข้ปวดข้อยุงลายระบาดเพิ่ม เตือน รพ.เฝ้าระวังแม้ไม่ใช่พื้นที่เสี่ยง
   พยากรณ์โรครายสัปดาห์ 5-11 ก.ค. เตือนโรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือชิคุนกุนยาอาจระบาดมากขึ้น จากฝนตก ไม่เฉพาะถาคใต้ แต่อาจพบได้ทุกภาค


น้ำใจคนไทย! เครือซีพีสนับสนุน รพ.จุฬาฯ จัดไฟลต์เครื่องบินเช่าเหมาลำ รับ
   เครือซีพี สนับสนุนภารกิจเร่งด่วน รพ.จุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย ส่งสยามแลนด์ ฟลายอิ้ง จัดไฟลต์พิเศษเหมาลำนำทีมแพทย์ผ่าตัด บินตรงรับหัวใจ ไต และดวงตา จากผู้บริจาคที่บุรีรัมย์ กลับมาเปลี่ยนถ่ายให้ผู้ป่วยที่กรุงเทพฯ


เลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์ อย่าวางใจ อาจเสี่ยงติดเชื้อ
   ปัญหาหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นได้กับคุณผู้หญิง คือ การมีเลือดออกหลังจากมีเพศสัมพันธ์ แม้ว่าช่วงนั้นจะไม่ได้เป็นช่วงที่มีประจำเดือนก็ตาม

สถิติเยี่ยมชม

405719