แบบฟอร์มรายงานกิจกรรมตักบาตรพระรับธรรมยามเช้า

รายงานโครงการตักบาตรพระ รับธรรมยามเช้า (เขียนด้วยลายมือ)

ข้าพเจ้าชื่อ-นามสกุล....................................นักเรียนนักศึกษาระดับชั้น/แผนก........................

ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการตักบาตรพระ  รับธรรมยามเช้าในวันที่-เดือน-ปี........................................ได้รวบรวมปัจจัยเป็นเงินทำบุญได้จำนวน...................บาท  และได้จัดเตรียมสิ่งของต่างๆ  ได้แก่ (ระบุสิ่งที่นำมาตักบาตร).......................................

.......................................................................................................................................................................................

ความรู้สึกที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการตักบาตรพระ  รับธรรมยามเช้า (บรรยายความรู้สึก)

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

  

 

 

 

 

 

Insert  Picture

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Krupop

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ