ยินดีต้อนรับ เข้าสู่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ และ งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ


ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
Email : business_tatc@hotmail.com
Fackbook ; งานศูนย์บ่มเพาะเทคนิคสัตหีบ
 เพจ :  @businesstatc 
Line@ @ene4812x

ข้อมูลงานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สผ. (ฉบับปรับปรุง)

 
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
(โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561)
1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (ด้านการอบรมเขียนแผนธุรกิจ) 
     จัดอบรมเขียนแผนธุรกิจ ในวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 ณ อาคารปฏิบัติการหอพักเวียนนาพาราไดซ์
     โดยเชิญ วิทยากร นายนภดล  คงสมโภชน์ ผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษาด้านการทำธุรกิจ 
     และ นายนที เกษร ผจก. SME  สาขาชลบุรี กรรมการพิจารณาแผนธุรกิจ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561

2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (ด้านการศึกษาดูงาน)
     ศึกษาดูงานของธุรกิจ 1. โครงการน้ำสมุนไพรเกล็ดหิมะ (ดูงาน ร้าน UD ข้างวท.สัตหีบ) 
                                 2. โครงการ ThaiAus-Carcare (ดูงาน ร้านบ้านอำเภอคาร์แคร์ )
                                 3. โครงการ Honey Flower (ดูงาน ร้านบูแก้ ดอกไม้ & กิ๊ฟช็อป จ.ระยอง)
                   
3. ปีการศึกษา 2561 มี 3 ธุรกิจที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรเงินทุน 
     1. ธุรกิจน้ำสมุนไพรเกล็ดหิมะ
     2. ธุรกิจ ThaiAus-Carcare
     3. ธุรกิจ Honey Flower
   และยังมีธุรกิจที่ยังคงดำรงต่อเนื่องมา คือ ธุรกิจ ThaiAus Screen 
4. รายชื่อศิษย์เก่าที่ได้รับการส่งเสริมศักยภาพจากศูนย์บ่มเพาะ มีจำนวน 4 คน คือ
     
1. หจก.ก. เจริญ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส ที่อยู่ 207/4 ม. 2 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
ชื่อ นายพงศ์ภรณ์  อุนะพำนัก เข้ารับการส่งเสริมศักยภาพจากศูนย์บ่มเพาะฯ เมื่อปี 2559
   
 2. ร้านอินเตอร์เน็ต ที่อยู่ 472 ม. 2 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

ชื่อ นายพิรภพ  อุทา  เข้ารับการส่งเสริมศักยภาพจากศูนย์บ่มเพาะฯ เมื่อปี 2559 
     3. ร้านเจ้แต๋ว ลาบยโส  ที่อยู่ 159 ม.3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 
ชื่อ นางสาวกรรณิการ์  การนา  เข้ารับการส่งเสริมศักยภาพจากศูนย์บ่มเพาะฯ เมื่อปี 2559
     4. ร้านห้องเสื้อ ที่อยู่ 83/4 ม.6 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
ชื่อ นางสาวไพรินทร์  เกษรมาลา เข้ารับกา่รส่งเสริมศักยภาพจากศูนย์บ่มเพาะฯ เมื่อปี 2558        


 

สถิติเยี่ยมชม

125594

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

รายชื่อศิษย์เก่าที่เข้ารับการอบรมศักยภาพจากศูนย์บ่มเพาะฯ