RSS คุณภาพชีวิต


   ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พื้นที่เขต ดุสิต-บางซื่อ รวม 19 ชุมชน จำนวน 1,693 ครัวเรือน ภายในถุงยังชีพได้บรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคที่จ


สธ.เผย 5 แนวทางใช้เงินกู้ 4.5 หมื่น ล.ป้องกันโควิด กระจายทุกหน่วยงาน ไม่ใช่แค่ สธ.
   สธ. เผย 5 แนวทาง ใช้เงินกู้ 4.5 หมื่นล้านบาท เพื่อภารกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระจายทุกภาคส่วน ป้องกันโรคโควิด-19 ไม่ใช่ให้แค่ สธ.หน่วยงานเดียว


ห่วง 3.8 ล้านครอบครัวเปราะบางเจอพิษเศรษฐกิจ "โควิด" แนะดูแล 7 กลุ่ม พ่วงคนไร้บ้าน-ชุมชนแออัด
   ผอ.ศูนย์มานุษยวิทยา ห่วงพิษเศรษฐกิจจาก "โควิด" กระทบกลุ่มเปราะบาง 3.8 ล้านครอบครัว ยิ่งคนไร้บ้าน-ชุมชนแออัด ในเขตเมืองยิ่งน่าห่วง เหตุติดตามดูแลยากกว่าชนบท แนะวางแผน 3 ระยะเข้าดูแล เน้น 7 กลุ่มเสี่ยงสำคัญ เผยเด็กเรียนที่บ้าน เรียน

StatisticCounter

404655