นายบุญเอก  คุ้มหอม
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
สาขาวิชาเครื่องกล
โทร 089-4002227
email boonaek500@hotmail.com

วิชาเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นอุตสาหกรรม(2101-2213)

RSS เปิดโลกยานยนต์กับBKTATC

สถิติเยี่ยมชม

283835

ข้อมูลส่วนบุคคล

วิชาทดลองทำขณะฝึกอบรม