นายบุญเอก  คุ้มหอม
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
สาขาวิชาเครื่องกล
โทร 089-4002227
email boonaek500@hotmail.com