แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน  
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 
โทรศัพท์ 038-238398,038-238527
ต่อ 1130
โทรสาร 038-237268 

สถิติเยี่ยมชม

138936

ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ