รายละเอียด

 
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2566 (สมัครด้วยตนเองเท่านั้น)
เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป (5 ภาคเรียน)
 
                                                                                                                   
                                  ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ                          กำหนดการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่                  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ
                              วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ปีการศึกษา 2567                                   (โควตารอบ 2)                                                                - ระดับ ปวช.
                                                                                                                                                                                                                             - ระดับ ปวส.
 
                                                                                                                    
                                สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (โควตารอบ 2)                              ประวัติและมาตรฐานวิชาชีพ                                         ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร
                                                      - ระดับ ปวช.                                                              - ระดับ ปวช.
                                                      - ระดับ ปวส.                                                              - ระดับ ปวส.
                               
                                                                              
                                               ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ                                       ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
                        - ระเบียบการแต่งกายของนักเรียนนักศึกษา                          งานทะเบียน 038-238398 หรือ
                        - หลักเกณฑ์ในการพิจารณาโทษนักเรียนนักศึกษา                        038-238527 ต่อ 1010
 
 
                      หมายเหตุ  
                           1. ใบสมัครสามารถซื้อได้ภายในวันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2566 เท่านั้น
                           2. นักเรียนนักศึกษาที่จะสมัครเรียน แต่งกายด้วยชุดนักเรียนสถานศึกษาเดิม (ไม่ใส่ชุดพละ/ชุดกีฬา) แต่งกายเรียบร้อย

 

 

 

 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 โทรศัพท์ 038-238398,038-238527 โทรสาร 038-237268 E-mail : saraban@tatc.ac.th
Facebook : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ Thai-Austrian Technical College