งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

หมายเลขโทรศัพท์ 038-238398 ต่อ 1010

Website วิทยาลัย : tatc.ac.th

 

กิจกรรม

>> ระเบียบการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ 2567 (โควตารอบ 2)

 

>> ประกาศผลคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา โควตารอบ 1 และขั้นตอนการรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อ

 

>> การส่งรูปถ่ายติด รบ. (สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2)