งานทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
     193  ม.3  ต.นาจอมเทียน
     อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี  20250
    tel. 038-238398  ต่อ 125 

เพื่อนสมาชิก