นายสาโรจน์  อรุณฉาย

วิชา การวิเคราะห์โครงสร้าง

วิขา การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 2106 2309

3106-2011 เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 2 (3)

3100-0107 ความแข็งแรงวัสดุ

3106-2011 เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ (เทียบโอน)

กิจกรรม

สถิติเยี่ยมชม

728312

โฆษณา

RSS คุณภาพชีวิต


   


สธ.ร่วม สปสช.กระจายชุดตรวจ ATK แล้ว 6.7 ล้านชิ้น ย้ำตรวจแล้วให้รายงานผลเข้าระบบ
   กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับ สปสช.กระจายชุดตรวจ ATK ทั่วประเทศแล้ว 6.7 ล้านชิ้น ตรวจสอบจุดแจกได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและเว็บไซต์ สปสช. ย้ำแจกชุดตรวจในกลุ่มเสี่ยง หากได้รับแล้วควรใช้ทันที และแจ้งผลตรวจเข้าระบบ ล่าสุด แจกชุดตรว


กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานหนังสือประวัติศาสตร์