นายสาโรจน์  อรุณฉาย

วิชา การวิเคราะห์โครงสร้าง

วิขา การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 2106 2309

3106-2011 เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 2 (3)

3100-0107 ความแข็งแรงวัสดุ

3106-2011 เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ (เทียบโอน)

กิจกรรม

สถิติเยี่ยมชม

682660

โฆษณา

RSS คุณภาพชีวิต

วธ.-วัดเจดีย์หลวง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์บำเพ็ญกุศล
   วธ.-วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์บำเพ็ญกุศล


ช่วงบ่ายค่าฝุ่น PM 2.5 กทม.ยังคลุ้ง เกินมาตรฐาน 30 เขต
   กทม.ฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานทั้งวัน หลังตรวจวัดช่วงบ่ายค่าฝุ่นลงแค่เล็กน้อย ยังเกิน 50 มคก./ลบ.ม. หรือเริ่มมีผลกระทบสุขภาพ 30 เขต จากช่วงเช้าที่มี 33 เขต สูงสุดที่เขตพระนคร


กสศ.ประกาศผล 43 สถานศึกษา ร่วมทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
   กสศ.ประกาศผล 43 สถานศึกษาสายอาชีพ ร่วมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2563 หนุนเยาวชนช้างเผือก ม.3 ม.6/ปวช.3 หรือเทียบเท่า เก่ง-ดี-มีฝีมือ 2,450 ทุน เปิดรับสมัคร ระหว่าง 1 ก.พ.-2 มี.ค. 2563