คีย์ลัดในโปรแกรม ออโต้แคด

คีย์ลัดต่างๆที่ใช้ในโปรแกรม ออโต้แคด;
AR = ARRAY = ในแบบกำหนดจำนวนและระยะห่าจากจุดอ้างอิง
A = ARC = การเขียนเส้นโค้ง
BR = BREAK = การตัดเส้นที่ต่อเนื่องกัน ณ จุดที่เราทำการ break
B = BLOCK = การทำ block ใหม่ให้กับชิ้นงานที่เขียนขึ้นแล้ว
CO,CP = COPY = การทำชิ้นส่วนภาพที่เราเลือกไว้ให้สร้างขึ้นมาใหม่ ในลักษณะ เหมือนเดิมทุกประการ
C = CIRCLE = การเขียนวงกลม
CH = CHCOLOR = การเปลี่ยนสี
CHA = CHAMFER = การตัดมุมของรูปเหลี่ยมต่าง ๆ
DT = DTEXT = การเขียนตัวหนังสือ
DB = DIM VASELINE = วิธีการให้ dimension แบบต่อเนื่องในแนวเส้นแรก
DC = DIM CONTINUE = วิธีการให้ dimension แบบต่อเนื่องในแนวและระดับเดียวกันหมด
DV = DIM HORIZONTAL = วิธีการให้ dimension แบบอยู่ในแนวเส้นราบ
DD = DIM DIAMETER = วิธีการให้ dimension แบบเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม DS = DIM SCALE = เป็นตัวคูณ factor ของขนาดสเกลของ dimension
DN = DIM NEWTEXT = การเปลี่ยน text
DM = DIM MOVE = การขยับ text ไปมา
DAN = DIM ANGULAR = วิธีการให้ dimension แบบเส้นโค้งเพื่อแสดงขนาดของมุม
DL = DIM LEADER = วิธีการให้dimension แบบชี่จุดตำแห่งที่เราต้องการชี้แจงรายละเอียด
DR = DIM ROTATE = วิธีการให้ dimension แบบป้อนมุมองศาได้
DU = DIM UPDATE = คำสั่งที่ใช้ในการ update dimension
DHO = DIM HOME = การขยับ text กลับจุดปกติของ text
DAA = DIM OBLIQUE = วิธีการให้ dimension แบบเอียงจากแนวปกติเพื่อหลียกเลี่ยงการทับซ้อน
DRR = DIM RADIUS = วิธีการให้ dimension แบบรัศมีของวงกลมหรือส่วนโค้ง
E = ERASE = การลบ
EC = ERASE+CROSS = การลบ + cross
EE = ERASE SINGLE = การลบครั้งเดียว
EL = ELLIPSE = การเขียนวงรี
EP = EXPLODE = การระเบิด
ET = EXTEND = การต่อเส้น
EW = ERASS+WINDOW = การลบ+window
F = FILLET = การลบมุมโค้ง
CL = LAYER CONTROL = การควบคุมเปลี่ยนแปลง layer
DI = DIVIDE = การแบ่งแบบวงเวียน
DO = DONUT = การเขียนรูปโดนัท
I = INSERT = การเรียก block หรือรูปต่าง ๆ เข้ามาในชิ้นงานเรา
L = LINE = การเขียนเส้นตรง
LS = LTSCALE = ขนาดของเส้นต่าง ๆ
M = MOVE = การขยับรูปไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
MR = MIRROR = การ copy รูปในลักษณะกลับหลัง จะคล้ายกับรูปที่มองเห็นในกระจก
MN = MENU = คำสั่งที่ทำการเปลี่ยน menu
O = OFFSET = คำสั่ง copy ที่กำหนดขนาดทิศทางในลักษณะขนาด กับรูปที่มีอยู่
OI = OSNAP+INT = คำสั่งช่วยในการจับส่วนต่าง ๆ ของรูป จุดตัด
OC = OSNAP+CEN = คำสั่งช่วยในการจับส่วนต่าง ๆ ของรูป จุดศูนย์กลางของวงกลมเส้นโค้ง
OE = OSNAP+END = คำสั่งช่วยในการจับส่วนต่าง ๆ ของรูป เส้นปลาย
OQ = OSNAP+QUA = คำสั่งช่วยในการจับส่วนต่าง ๆ ของรูป สี่จุดรอบวงกลม
OT = OSNAP+TAN = คำสั่งช่วยในการจับส่วนต่าง ๆ ของรูป ส่วนผิวสุดของวงกลม
OP = OSNAP+PER = คำสั่งช่วยในการจับส่วนต่าง ๆ ของรูป จุดไปตั้งฉากกับเส้น
OA = OSNAP+NEAR = คำสั่งช่วยในการจับส่วนต่าง ๆ ของรูป ตรงไหนก็ได้ที่ไฟดับ
ON = OSNAP+NOD = คำสั่งช่วยในการจับส่วนต่าง ๆ ของรูป จับที่โหนด(node)
OS = OSNAP+INS = คำสั่งช่วยในการจับส่วนต่าง ๆ ของรูป จับตัวอักษร
OM = OSNAP+MID = คำสั่งช่วยในการจับส่วนต่าง ๆ ของรูป จับจุดกึ่งกลางของเส้น
N = NON = ไม่ต้องมีตัวช่วยจับ
J = JOINT = การต่อเส้น
PO = POLYGON = การเขียนรูปเหลี่ยมต่าง ๆ
PT = POINT = การวางจุด โดยใช้ point
RG = REGEN = การทำให้รูปสมบูรณ์
RE = REDRAW = การเคลียร์หน้าจอ
RO = ROTATE = การหมุนรูป
TS = STRETCH = การยึด
SC = SCALE = การย่อ ขนาดส่วน วัตถุ
SO = SOLID = การสร้างวัตถุที่มีความทึบ
STY = STYLE = การเปลี่ยน style ตัวหนังสือ
T = TRIM = การตัดเส้น
UN = UNIT CONTROL = การควบคุมเปลี่ยนแปลง units
WB = WBLOCK = การทำ wblock
Z = ZOOM = การเปลี่ยนมุมมองแบบเดียวกับ zoom window
ZA = ZOOM-ALL = การเปลี่ยนมุมมองแบบโชว์ภาพทั้งหมด
ZC = ZOOM-CENTER = การเปลี่ยนมุมมองแบบเลือกจุดที่เราสนใจไว้กลางจอ
ZD = ZOOM-DYNAMIC = การเปลี่ยนมุมมองแบบเคลื่อนไหว
ZE = ZOOM-EXTENT = การเปลี่ยนมุมมองแบบใหญ่ที่สุด
ZP = ZOOM-PREVIOUS = การเปลี่ยนมุมมองแบบย้อนไปมุมมองที่ผ่านมาแล้ว ZV = ZOOM-VMAS = การเปลี่ยนมุมมองแบบเล็กลง 0.2 เท่า
ZW = ZOOM-WINDOW = การเปลี่ยนมุมมองแบบใช้window ครอบ
ZX = ZOOM-SCALE = การเปลี่ยนมุมมองแบบใส่scale
P = PAN = การเปลี่ยนมุมมองแบบเลื่อนไปในทิศทางต่าง ๆ
LI = LIST = แสดงข้อมูลพื้นฐานของส่วนของภาพที่ได้เขียนไปแล้ว
U = UNDO = ยกเลิกคำสั่งที่เราได้ทำไปแล้วและเราสามารถundoย้อนกลับไปได้เรื่อย
ID = IDENTIFY = บอกตำแหน่งที่เราต้องการได้
C1 = COLOR 1 = เปลี่ยนเป็นสีแดง
C2 = COLOR 2 = เปลี่ยนเป็นสีเหลือง
C3 = COLOR 3 = เปลี่ยนเป็นสีเขียว
C4 = COLOR 4 = เปลี่ยนเป็นสีฟ้า
C5 = COLOR 5 = เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน
C6 = COLOR 6 = เปลี่ยนเป็นสีชมพู(บานเย็น)
C7 = COLOR 7 = เปลี่ยนเป็นสีขาว
TO = PLMTIX OFF = ตัวเลขจะอยู่ในแนวเส้นdimension
T1 = PLMTIX ON = ตัวเลขจะอยู่นอกแนวเส้น dimension
UE = การทำให้ curser เอียง
UW = การทำให้curser ตรง
F2 = คำสั่งช่วยในการจับส่วนต่าง ๆ ของรูป จุดตัด+ปลาย
F3 = คำสั่งช่วยในการจับส่วนต่าง ๆ ของรูป จุดศูนย์กลางของวงกลมเส้นโค้ง+จุดกึ่งกลางเส้น
F4 = คำสั่งช่วยในการจับส่วนต่าง ๆ ของรูป สี่จุดรอบวงกลม+จุดตั้งฉากกับเส้น
F5 = คำสั่งช่วยในการจับส่วนต่าง ๆ ของรูป จับที่โหนด+จับตัวอักษร
F11 = ZOOM WINDOW
F12 = ZOOM PREVIOUS
CTRL+C = CANCEL

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


sarojana

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การก่อสร้าง