นายสาโรจน์  อรุณฉาย

วิชา การวิเคราะห์โครงสร้าง

วิขา การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 2106 2309

3106-2011 เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 2 (3)

3100-0107 ความแข็งแรงวัสดุ

3106-2011 เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ (เทียบโอน)

Activity

StatisticCounter

745973

Advertise

RSS คุณภาพชีวิต


   


"อนุทิน" ชี้ผ่อนคลายเปิดผับบาร์ เพราะ ปชช.ร่วมมือ วอนพากลุ่ม 608 รับเข็มกระตุ้น ย้ำติดโควิดยังเลือกตั้งได้
   "อนุทิน" ย้ำผ่อนคลายเปิดผับบาร์ได้ เพราะคนให้ความร่วมมือ ขอคนที่มีกลุ่ม 608 ในบ้าน พาไปรับวัคซีนเข็มสาม เพื่อลดเสี่ยงโควิด ส่วนเลือกตั้งขอให้ตรวจสอบสิทธิ ศึกษาขั้นตอน ย้ำติดเชื้ออาการน้อยก็ใช้สิทธิได้ผ่านคูหาแยก ป้องกันตนเองขั้นสุ


สสส.ผุดนวัตกรรม "ธุรกิจสู้ฝุ่น-บ้านสู้ฝุ่น" ครอบคลุม 19 ชุมชนภาคเหนือตอนบน