นางสาวสุพรรณี ธรรมพิทักษ์
เบอร์โทร 085-0461928
การศึกษา ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ
Email taikawaii@hotmail.com