งานบริหารงานทั่วไป

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

193 ม.3 ต.นาจอมเทียน

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

เบอร์โทร 038-238398 ต่อ 1113

saraban@tatc.ac.th

 

เพื่อนสมาชิก