วันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. 📚🛠 ดร.อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบตอนรับคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนสิงห์สมุทร กิจกรรมwork shop ประกอบฝันโครงการให้ความรูและฝึกทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพให้แก่นักเรียน ณ ห้องประชุมเวียนนา อาคารปฏิบัติการเวียนนาพาราไดซ์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ติชม

สร้างโดย :


guide

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไม่ระบุ