วันที่ 9 กันยายน 2565 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพลักษณ์พร้อมแนะแนวการศึกษาต่ออาชีวศึกษา เพื่อการขยายผลการจัดการอาชีวศึกษาคุณภาพสูงและการรายงานผลตามมาตรฐาน ภายใต้โครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ ให้กับผู้บริหาร และครูแนะแนวจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในเครือข่าย

ติชม

สร้างโดย :


guide

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไม่ระบุ