วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 ดร.อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ได้มอบหมายให้ นางสาววรินทร พระประเสริฐ หัวหน้างานเเนะเเนวฯ ได้มอบทุนการศึกษา ของ บริษัท อีสเทิร์น โพลีเเพค จำกัด 🙏🥰ให้นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ⚙️🔧

ติชม

สร้างโดย :


guide

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไม่ระบุ