ยินดีต้อนรับสู่เว็บ....ครูต๋อย
รัชพินทร์  สุดประเสริฐ
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
แผนกวิชาสามัญ ( ภาษาอังกฤษ )