ยินดีต้อนรับสู่เว็บ....ครูไชยยศ

ว่

ว่าที่ร้อยโทไชยยศ สูญทุกข์
วันเกิด 2 มีนาคม 2500
เบอร์โทร 086-159-0330
chaifm95.15@hotmail.com