แผนกวิชาสามัญ
       วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
      038-238398 ต่อ 135
   http://samun.tatc.ac.th
      saomath@tatc.ac.th