แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
038-238398 ต่อ 135
http://samun.tatc.ac.th
saomath@tatc.ac.th