นักเรียน-นักศึกษา ในแผนกวิชาร่วมเป็นตัวแทนไปแข่งขันทักษะวิชาชีพเขียนแบบเครื่องกลและออกแบบและเขียนแบบการผลิต ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง

ติชม

สร้างโดย :


Drafting

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เขียนแบบเครื่องกล