บุคลากรของหน่วยงาน

 

    หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

                   

         นางสาววรินทร    พระประเสริฐ

  เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 

                   

            นางสาวณัฐากร   พรมศรี   

ข้อมูลหน่วยงาน

ดาวโหลดเอกสาร

รับสมัครงาน

การติดตามภาวะผู้มีงานทำประจำปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

web ที่เกี่ยวข้อง

Activity


  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250


 

StatisticCounter

110694