วรรณี ตันติชัยยกุล
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ครู คศ.3 
สอนวิชาวิทยาศาสตร์
โทร 083-1984638