ศึกษาดูงานสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีประสบการณ์การทำธุรกิจทั้งในและนอกสถานศึกษา ตลอดจนการต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการในอนาคต

วันที่ 25 สิงหาคม 2566

ดร. อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ มอบหมายให้นางสาวชุติมา โชคกนกวัฒนา รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เข้าศึกษาดูงานสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีประสบการณ์การทำธุรกิจทั้งในและนอกสถานศึกษา ตลอดจนการต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการในอนาคต ณ โรงแรมคุ้มเดช และบริษัทซีเค-ฟูดส์ เอ็นเตอร์ไพร์ท จำกัด

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ