ต้อนรับคณะผู้บริหาร กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และคณะ เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) แผนกวิชาช่างอากาศยาน ของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

วันที่ 28 สิงหาคม 2566

ดร. อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ มอบหมายให้นายเอกราช เจริญสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางสาวชุติมา โชคกนกวัฒนา รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และคณะครู ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และคณะ เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) แผนกวิชาช่างอากาศยาน ของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ณ ห้องประชุมนาจอมเทียน วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ