ต้อนรับคณะผู้บริหาร กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และคณะ เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) แผนกวิชาช่างอากาศยาน ของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

วันที่ 28 สิงหาคม 2566

ดร. อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ มอบหมายให้นายเอกราช เจริญสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางสาวชุติมา โชคกนกวัฒนา รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และคณะครู ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และคณะ เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) แผนกวิชาช่างอากาศยาน ของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ณ ห้องประชุมนาจอมเทียน วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


Thai-Austrian

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ