แผนกวิชาการโรงแรม
             และการท่องเที่ยว

         วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
      โทร.038-238398 ต่อ 139

ตึกปฏิบัติการเวียนนาพาราไดซ์

กิจกรรมในห้องเรียน

กิจกรรม

สถิติเยี่ยมชม

491064