แข่งขันทักษะปีการศึกษา 2564 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาตัวแทน และครูผู้ควบคุม การแข่งขันร้องเพลงไทยสากลหญิง ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติในงานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับชาติ ณ สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดน่าน นักศึกษาตัวแทน น.ส.พิมพ์นรา เผ่าบริบูรณ์ กร.3/2 🏆🏆🏆ครูควบคุม ครูสิรินทร มูลสวัสดิ์ ครูนพพล เพ็งนู

ติชม

สร้างโดย :


Hotel-Dep

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไม่ระบุ