แผนกวิชาการโรงแรม
                  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
              โทร.038-238398 ต่อ 1882

เพื่อนสมาชิก