ประวัติ

ชื่อ นายบุญฤทธิ์  สิงหรา 

ชื่อเล่น กิว  อายุ 19 ปี

เบอร์ 0881992433

แผนกช่างเทคนิคยานยนต์(ทวิภาคี)  ปวส4/6

รหัส 5531010060

E - mail superman-5-5@hotmail.com 

สถานะ เล่นที่ร้านเน็ต และ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ