แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน  
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 
โทรศัพท์ 038-238398,038-238527
ต่อ 1235
โทรสาร 038-237268 
Email : mechatronics@tatc.ac.th

เพื่อนสมาชิก