รับมอบอุปกรณ์ VLT Automation Drive เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้แก่นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

วันที่ 25 สิงหาคม 2566

ดร. อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ มอบหมายให้นางสาวชุติมา โชคกนกวัฒนา รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะครู รับมอบอุปกรณ์ VLT Automation Drive เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้แก่นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ทานิโอบิส จำกัด เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ศึกษาทฤษฎี และปฏิบัติจากสื่อของจริง ณ ห้องประชุมนาจอมเทียน วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ขอขอบคุณบริษัท ทานิโอบิส จำกัด ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนมา ณ โอกาสนี้

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ