โครงการพัฒนาศักยภาพครูอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่และครูในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 27-29 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบจัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่และครูในศตวรรษที่ 21 โดยมี ดร.อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบเป็นประธานในพิธี โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาศักยภาพในด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย และเหมาะสมกับการจัดการศึกษาในปัจจุบัน ณ โรงแรมดิ อัยยะปุระ เกาะช้าง จังหวัดตราด

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ