ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบเครือข่ายของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นางสาวชุติมา  โชคกนกวัฒนา รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบเครือข่ายของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 เพื่อแจ้งปัญหาและประสานงานกับงานศูนย์ข้อมูลฯ ให้ดำเนินการ ดูแล และบริหารจัดการให้นักเรียน นักศึกษา สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


datacenter

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ