โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม

วันที่ 3 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการโดยการเขียนแผนธุรกิจ และการประกวดแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นายณรงค์ สุขเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือเป็นประธาน การอบรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก อาจารย์กิ่งทอง สัตยาอภิธาน หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี จากวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี และทีมวิทยากรจากธนาคารออมสิน มาบรรยายให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ