วิทยาลัยเทคนิคลาว-เยอรมัน เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ผู้บริหาร และคณะครูจากวิทยาลัยเทคนิคลาว-เยอรมัน เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบปกติ และรูปแบบสัตหีบโมเดลของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ โดยมีนายวิชัย  หาญพลาชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ได้มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด และวิธีการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ