ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มแมคคาทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 2 กันยายน 2566

ดร. อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครู แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มแมคคาทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ครั้งที่ 2/2566 โดยมี ดร. ประพิณ อภินรเศรษฐ์ นายกสมาคม Thai Automation and Robotics Association (TARA) เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมเวียนนา อาคารปฏิบัติการเวียนนาพาราไดซ์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


Thai-Austrian

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ