ร่วมจัดบูธนิทรรศการ นำเสนอผลงาน ในงานเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนสิงห์สมุทร OPEN HOUSE

วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ดร. อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ มอบหมายให้คณะครู และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล แผนกวิชาการบัญชี แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง แผนกวิชาการโรงแรม และแผนกวิชาธุรกิจการบินและการท่องเที่ยว ร่วมจัดบูธนิทรรศการ นำเสนอผลงาน ในงานเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนสิงห์สมุทร OPEN HOUSE ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ซึ่งบรรยากาศภายในงานประกอบไปด้วย บูธจัดแสดงนิทรรศการวิชาการ ผลงานนวัตกรรมประเภทต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ของนักเรียน นักศึกษา ณ โดม 61 โรงเรียนสิงห์สมุทร

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


Thai-Austrian

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ