ต้อนรับคณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคอาชีวศึกษาเทียนจินโป๋ห่าย จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการอาชีวศึกษา ต่อไป

วันที่ 30 สิงหาคม 2566

ดร. อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคอาชีวศึกษาเทียนจินโป๋ห่าย จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการอาชีวศึกษา ต่อไป ณ ห้องประชุมเวียนนา อาคารปฏิบัติการเวียนนาพาราไดซ์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ในการนี้ได้เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนสอนของแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ อีกด้วย

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


Thai-Austrian

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ