พิธีประดับแถบสองสี ให้แก่ลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ จำนวนทั้งสิ้น 900 คน

วันที่ 30 สิงหาคม 2566

ดร. อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ มอบหมายให้นายเรืองยศ รัตนพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในพิธีประดับแถบสองสี ให้แก่ลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ จำนวนทั้งสิ้น 900 คน โดยมีคณะผู้กำกับ เข้าร่วมพิธีฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


Thai-Austrian

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ