โครงการนักเรียนรุ่นใหม่ มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ร่วมกับ สำนักงานขนส่งชลบุรี สาขาอำเภอบางละมุง ดำเนินการจัดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่ มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 13 - 14 , 20 - 21 มีนาคม 2564 โดยดำเนินการอบรมให้ความรู้ภาคทฤษฎี ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และดำเนินการทดสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ ณ สำนักงานขนส่งชลบุรี สาขาอำเภอบางละมุง

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


govern

Status : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไม่ระบุ