กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 26 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีนางอรทัย  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เป็นประธาน หลังจากนั้นมีการรณรงค์การงดสูบบุหรี่ และกิจกรรมออกกำลังกาย ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Content's Picture

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


govern

Status : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไม่ระบุ