โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 22 มกราคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ดำเนินโครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับสำนักงานขนส่งชลบุรี สาขาอำเภอบางละมุง โดยมี ดร.อรทัย  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เป็นประธาน นางสาวสุณี ชลเชิดชูวงศ์ หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี สาขาอำเภอบางละมุง เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมที่ให้ความรู้ในการขับขี่ ใช้ยานพาหนะ ใข้ถนน ด้วยความปลอดภัยให้กับนักเรียน นักศึกษา ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


govern

Status : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไม่ระบุ