โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการความรู้

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 นายวัชรินทร์ ศิริพานิช ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เป็นประธานเปิด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการความรู้โดยมี นายจิระพงษ์  จันทร์ประเสริฐ  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเขียนแบบเครื่องกล ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จ.ชลบุรี

Content's Picture

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


Thai-Austrian

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ