ต้อนรับคณะวิทยากร ลอรีอัล ปารีส (L'Oreal Paris) เนื่องในโอกาสการจัดโครงการอบรม Stand Up Against Street Harassment

วันที่ 6 กันยายน 2566

ดร. อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ มอบหมายให้นายเรืองยศ รัตนพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับคณะวิทยากร ลอรีอัล ปารีส (L'Oreal Paris) เนื่องในโอกาสการจัดโครงการอบรม Stand Up Against Street Harassment ร่วมกับ มูลนิธิรักษ์ไทย เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยของผู้หญิงต่อการถูกคุกคามทางเพศ รวมถึงสร้างวัฒนธรรมการไม่เพิกเฉยต่อการล่วงละเมิดทางเพศในที่สาธารณะ ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 132 คน ณ ตึก A ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


Thai-Austrian

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ