ศึกษาดูงานและร่วมหารือถึงการทำความร่วมมือทางด้านการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 4 กันยายน 2566

ดร. อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ มอบหมายให้นายบดีรัฏฐ์ ฐิติวิชญ์ภูวเสฏฐ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณะครู เข้าศึกษาดูงานและร่วมหารือถึงการทำความร่วมมือทางด้านการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ ณ บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนูแฟคทอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

Content's Picture

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


Thai-Austrian

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ