แผนกวิชาช่างอากาศยาน
Aircraft Maintenance Technician
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
038-238398 ต่อ

กิจกรรม