วันที่ 26 มิถุนายน 2565 ดร.อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เป็นประธานในพิธีประดับปีกการบินและเครื่องหมายชั้นปี ให้กับนักศึกษาสาขาช่างอากาศยาน และสาขาธุรกิจการบิน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารเวียนนาพาราไดซ์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติยศให้กับนักศึกษา และสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพและวิทยาลัย ตลอดจนช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างครูกับนักศึกษา ที่จะได้ถือปฏิบัติเป็นประเพณีอันทรงเกียรติและศักดิ์ศรีสืบต่อไป

ติชม

สร้างโดย :


AIRCRAF

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไม่ระบุ