แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน  
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 
 โทรศัพท์ 038-238398,038-238527
    โทรสาร 038-237268 
   

เพื่อนสมาชิก